Intruders

Då jag studerade Dataspelsutveckling på Högskolan i Skövde ingick en kurs i mitt program som hette Programmeringsmetodik.
I denna kurs får man lära sig om objektorienterad programmering i C++.
Examinationsuppgiften i denna kurs var att skapa ett enkelt datorspel.

Spelet som skulle göras var ungefär en kopia på Space Invaders.

Spelet använder sig av multimedia biblioteket SDL.
Jag gjorde två olika versioner av spelet en för att möta de kriterier som kursen ställde och en vidareutveckling med mer optimeringar och intressantare gameplay.

Fiender

Spelaren kan stöta på 7 olika typer av fiender. De olika fienderna ha olika atackmönster och olika vapen.


Utöver dessa fiender kan spelaren även stöta på asteroider i asteroidbältet.
Det finns tre olika storlekar av asteroider, om spelaren skjuter sönder en stor asteroid sönderfaller denna i två stycken medium asteroider.
Om spelaren sedan skjuter sönder en medium stor asteroid sönderfaller denna i två stycken små asteroider.

Då en fiende besegras kan den släppa ifrån sig en av följande power ups:

Blå Mer kraft
Cyan Extraliv
Grön Snabbare skepp
Röd Slumpmässigt primärvapen
Orange Slumpmässigt sekundärvapen
Gul Sekundärvapen amunition

Ladda ner

Winzip self extracting exe: